woensdag, 17 juli 2024

Uitslag enquête scenario's School

Enkele weken geleden hebben wij het dorp via onze socials, deze website en het Hulsels Blaoike opgeroepen deel te nemen aan een enquête om zo een breedgedragen standpunt in te kunnen nemen. Dat gebeurde onder andere via dit bericht.

Inmiddels is de reactie termijn verstreken en delen wij de uitkomst van de enquete hieronder. Met de uitslag en de vrije opmerkingen gaan wij ons standpunt in de volgende dorpsraad vergadering formuleren. Wij zijn voornemens om ons standpunt, de uitlslag van de enquête en de (geanonimiseerde) opmerkingen aan te bieden aan de drie belangrijkste partijen in de drie scenario's die de gemeente heeft uitgeschreven.
1. Maarten Maas (wethouder gemeente Reusel de Mierden)
2. Simon (eigenaar 't Drieske)
3. Femke de Graef (directrice Clemensschool)

Wij hopen op een open dialoog met de partijen.

De uitslag:

Van 23 januari tot en met 15 februari konden bewoners van Hulsel hun voorkeur doorgeven binnen de drie scenario's die de gemeente beschreven heeft. In de enquete, openbaar toegankelijk, werden 3 items gevraagd:

1. voorkeur scenario
2. voor- en achternaam voor ontdubbeling (deze zijn verwijderd tbv privacy bescherming)
3. vrij invulveld voor wanneer men behoefte had iets te delen over dit onderwerp

De scenario's zijn als hieronder gepresenteerd. De dorpsraad heeft getracht deze zo feitelijk mogelijk te beschrijven om beïnvloeding te voorkomen. 

1. De school op de huidige locatie nieuw bouwen/renoveren. Er verandert niets bij 't Drieske, er komt geen MFA.
2. De school op een andere locatie binnen de kern nieuw bouwen. Er verandert niets bij 't Drieske, er komt geen MFA.
3. De school en 't Drieske slopen en een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) terugbouwen met daarin extra woningen voor het dorp, de schoolfunctie, de buurthuisfunctie ('t Drieske 2.0) en eventuele andere functies.  

Volgens de meest recente cijfers op de website van de gemeente Reusel-de Mierden woonden er op 1-1-2021 in Hulsel 810 inwoners. Op de enquête hebben wij 194 reacties ontvangen. Bij sommige reacties stonden twee namen vermeld. Wij tellen deze echter als 1 voor een accurate weergave. In de werkelijkheid ligt het percentage bewoners dus iets hoger.

194 reacties (24% van de inwoners van Hulsel heeft gereageerd)
11 x voorkeur scenario 1 (5,7 % van totaal)
4 x voorkeur scenario 2 (2 % van totaal)
179 x voorkeur scenario 3 (92,3 % van totaal)

Er is sprake van een overduidelijke voorkeur voor scenario 3. 
uitslag enquete
Wij willen alle inwoners van Hulsel graag bedanken voor hun prompte reactie op de oproep. Meer over dit onderwerp en de reacties van de drie eerder genoemde belanghebbenden volgt later meer.