maandag, 17 juni 2024

Jouw mening gevraagd! Nieuwbouw School? MFA? 't Drieske 2.0?

Voorkeur scenario's basisschool en eventueel extra woningen/'t DrieskeSchoolDrieske

> Help ons een breed gedragen voorkeur bepalen! <
 
Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Er is veel gaande rondom de school, 't Drieske, eventuele woningen en een Multi Functionele Accomodatie (MFA)... De dorpsraad wil het liefst een breed gedragen standpunt innemen als het om haar voorkeur gaat. Wij vragen je dan ook om ons te laten weten wat jouw voorkeur geniet! Hierbij is het wenselijk dat wij van zoveel mogelijk adressen de voorkeur ontvangen. 
 
De gemeente heeft 3 scenario's uitgewerkt naar aanleiding van de verplichting het schooltje gronding te renoveren/verbouwen of vervangen. Deze zijn begin november 2022 openbaar gemaakt met een nieuwsbericht van de gemeente en ook toegelicht door de gemeente op de algemene dorpsvergadering van 30 november 2022 in 't Drieske. 


Globaal gezegd gaat het om de volgende 3 scenario's:
1. De school op de huidige locatie nieuw bouwen/renoveren. Er verandert niets bij 't Drieske, er komt geen MFA.
2. De school op een andere locatie binnen de kern nieuw bouwen. Er verandert niets bij 't Drieske, er komt geen MFA.
3. De school en 't Drieske slopen en een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) terugbouwen met daarin extra woningen voor het dorp, de schoolfunctie, de buurthuisfunctie ('t Drieske 2.0) en eventuele andere functies.  

Wij zullen de antwoorden geanonimiseerd publiceren op hulselonline.nl aan het einde van de termijn.

Klik HIER om via een online formulier jouw voorkeur door te geven

Invullen kan t/m 15 februari. Alvast bedankt!
Dorpsraad Hulsel