dinsdag, 21 mrt 2023

Gemeente Reusel de Mierden

  1. Vanaf vandaag, maandag 20 maart wordt in verschillende straten in Reusel het riool gereinigd en geïnspecteerd. Omwonenden hebben een brief ontvangen.
  2. Dinsdagmiddag 14 maart jl. bereikte ons het droevige bericht dat Toine Hendrikx, commissielid van de VVD, op 64-jarige leeftijd is overleden. Toine wordt in besloten kring begraven. Schriftelijk condoleren kan tot en met 2 april in het gemeentehuis.
  3. Uniek Sporten Zuid-Brabant heeft recent een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel de sportparticipatie van mensen met een beperking te vergroten en het aanbod van aangepast sporten in de regio te verbeteren.
  4. De stemmen voor de provinciale statenverkiezing en de waterschapverkiezing 2023 in gemeente Reusel-de Mierden zijn geteld. De officiële uitslag is vastgelegd in processen-verbaal.
  5. De politie ziet een toename in het aantal diefstallen van katalysatoren. Vooral de Toyota Auris en Prius zijn doelwit. Ben je gedupeerd? Bel 0900-8844.