maandag, 27 mei 2024

Stichting Mooj

Tot 2014 werden muzieklessen, het organiseren van samenspel, begeleiden van leerlingen, voorspeelavonden en de afstemming van de samenhang leerling en verenigingen in de gemeenten Hilvarenbeek, Best, Oirschot en Reusel de Mierden verzorgd door Stichting Pulz (muziekschool). Stichting Pulz kwam in financiële problemen en kon alleen overleven als de gemeenten zouden bijdragen in de reorganisatiekosten. Uiteindelijk bleek dat er geen overeenstemming bereikt kon worden tussen de gemeenten, waardoor op 11 juli 2014 het faillissement van Stichting Pulz uitgesproken werd. Door het faillissement van Pulz viel naast het individuele muziekonderwijs ook de organisatie van het samenspel en daarmee het voortbestaan van de jeugdorkesten Pieporkest, Toekomstmuziek en LOCOS weg. Daarnaast verviel de begeleiding van leerlingen, voorspeelavonden en de afstemming tussen muziekschool en de verenigingen. Voor de individuele muzieklessen werd door o.a. de gemeente Reusel de Mierden het “rugzakmodel” als subsidievorm aangenomen. Het organiseren van het samenspel voor de individuele leerlingen in jeugdorkesten, de begeleiding van leerlingen, de voorspeelavonden en de afstemming met verenigingen vielen buiten de scoop van het door de gemeente aangenomen “rugzakjesmodel”. Dit probleem werd gelukkig tijdig onderkend door de muziekverenigingen Concordia uit Reusel, Sirena uit Hooge Mierde en ONA uit Lage Mierde. Zij richtten Stichting MOOJ op. Stichting MOOJ (Muzikale Opleiding en Ontwikkeling Jeugd) richt zich op alle jeugd binnen de gehele gemeenschap Reusel de Mierden en heeft als doel/ missie:

  • Intensivering en verbreding van het muziekonderwijs in onze gemeente.
  • Het samenspel van leerling muzikanten uit gemeente Reusel- de Mierden organiseren en verder ontwikkelen.

Na een goede start werd St. MOOJ afgelopen jaren geconfronteerd met een sterke terugloop van het aantal actief musicerende jongeren, waardoor onze ensembles, Locos, Toekomstmuziek en het pieporkest, dat nu het MOOJ-orkestje heet, leegliepen. Daarnaast hoorden we dat er weinig aan muziek gedaan werd in veel groepen van de zes basisscholen van de gemeente Reusel - De Mierden. Leerkrachten weten zich soms niet goed raad met dit vak. We hebben een aantal jaren een cultuurcoach gehad in de gemeente die er, naast het geven van muziekles, ook voor zorgde dat er, met enige regelmaat, een instrumenten carrousel werd aangeboden door muziekdocenten in samenwerking met instrumentalisten/ vrijwilligers van de drie harmonieën. Kinderen kwamen zo in contact met de verschillende instrumenten en wie dat wilde mocht, na schooltijd, in een pieporkest spelen. Door de nieuwe structuur met de huidige cultuurcoördinatoren is er aandacht voor cultuur in algemene zin. Stichting MOOJ wil het muziekonderwijs in de basisscholen ondersteunen met een muziekimpuls en biedt de 6 basisscholen komend schooljaar extra muzieklessen aan die gegeven worden door de muziekdocenten van Art4U. (Zie ook: Meer Muziek in de Klas). Voor de continuering zijn we afhankelijk van de gemeente. In Hilvarenbeek, Veldhoven en vele andere omliggende gemeentes worden de muzieklessen door de gemeente betaald. Hier binnenkort hopelijk ook.

De bestuursleden:

Ellen Bouwen                   voorzitter              Hulsel

Dennis Wouters               penningmeester   Lage Mierde

Daniëlle van Gompel       secretaris             Reusel

Carola Dijk                       lid                         Lage Mierde

Corine Kapteijns              lid                         Lage Mierde

Linda van den Hout         lid                         Reusel

Bas van den Bosch         adviseur               Hulsel