maandag, 17 juni 2024

Missie & Visie

De dorpsraad vertegenwoordigt Hulsel in de overlegstructuur tussen gemeente Reusel-de Mierden en de 4 dorpskernen. Deze overlegstructuur heeft een gezamenlijke visie die burgerparticipatie als basis heeft. Die gezamenlijke visie is onderaan deze pagina te vinden, gekopieerd uit het samenwerkingsconvenant.

Ons doel is om samen te werken aan een leefbare, duurzame en verbonden gemeenschap. De inwoner voelt zich hierbij vertegenwoordigd door de dorpsraad en weet wat er speelt. Wij zorgen voor een Hulsel waarin de inwoners een stem hebben, kunnen genieten van sociale activiteiten en kunnen samenwerken aan projecten die bijdragen aan een gezonde en bloeiende gemeenschap, met een fijn gemeenschapshuis.

Wij hebben drie taken:

  1. Breed gedragen volksvertegenwoordiging vanuit de dorpskern Hulsel, weten wat er speelt.
  2. Mogelijk maken van projecten voor leefbaarheid in Hulsel, met toekenning van subsidie gelden.
  3. Deelnemen in-/vertegenwoordigen van Hulsel in projecten van de gemeente, ook door werkgroepen wonen, verkeer en zorg&welzijn.

Wij vinden het belangrijk dat Hulsel een dorp is waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen, waar kinderen veilig kunnen opgroeien en leren. Wij hebben hierbij de volgende uitgangspunten:
Betrokken, ideeën van iedereen, gezamenlijke initiatieven, elkaar steunen, rustig en landelijk, groen, gezonde recreatieve mogelijkheden, gezellig, sociaal, sfeervol, voor alle levensfasen, duurzaam, actief, voor zoveel mogelijk inwoners, transparant.

Bij belangrijke thema’s nemen we de mening van de inwoner zo veel mogelijk mee bij het nemen van besluiten. Daarbij gebruiken we hulselonline.nl, het Hulsels Blaoike of algemene dorpsvergaderingen om in contact te komen met medebewoners. Wij creëren transparantie door vergaderstukken online te delen en via aanmelding het mogelijk te maken om2 aan te sluiten bij vergaderingen. Ook kan iedereen inbreng aanleveren voor de vergaderingen.

De komende 3 jaar hebben de volgende zaken onze bijzondere aandacht:

1. Uitvoering gemeentelijk verkeer en vervoersplan – Willibrordlaan/Vooreind/Dorpsplein
Volgens het definitieve ontwerp waar de werkgroep Verkeer sinds 2019 aan bijgedragen heeft.

2. Verbouwing/renovatie van de Clemensschool
Bij voorkeur   volgens scenario 3 (in een Multi Functionele Accommodatie). De school moet nodig opgeknapt en/ of vernieuwd worden. Scholieren in Hulsel verdienen een moderne en veilige leeromgeving die voldoet aan de eisen van vandaag en die er weer 40 jaar tegenaan kan.

3. (Educatieve-/sportieve-) Plukroute langs de Raamsloop
Als het waterschap toekomt aan het traject van de Raamsloop langs “het ommetje”, wil de dorpsraad deze route graag verrijken met eetbare fruitstruiken, -bomen en eetbare kruiden. Hierbij wordt met bordjes een educatief verhaal verteld over de flora en fauna van het gebied. Informatief voor de wandelaar, educatief voor de kinderen uit Hulsel. Vrij toegankelijk voor iedereen. Ook komen er outdoor trim toestellen voor de sportievelingen langs deze route.


______

Gezamenlijke visie Dorpsraden en gemeente Reusel-de Mierden

Gemeente en dorpsraad vinden leefbare kernen belangrijk. In leefbare kernen kan prettig worden gewoond door jong en oud, met goede voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, onderwijs, sport, cultuur, recreatie, verenigingsleven, (verkeers-)veiligheid en werkgelegenheid. Gemeente en dorpsraad hebben daarin elk hun eigen rol, die we verder in het document uitleggen. 

Gemeente Reusel-De Mierden heeft als motto ‘Samen Doen’. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties geven we handen en voeten aan plannen, ideeën en initiatieven die leven in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat ideeën breed worden gedragen. Dorpsraden hebben een belangrijke rol als partner om dit mee te bereiken. Daarnaast weten dorpsraden als geen ander wat leeft in de eigen kern, waardoor ze ook een signalerende functie hebben. De vorm waarin Samen Doen wordt ingezet, en de betrokkenheid van de dorpsraad bij een thema kan per ontwikkeling verschillen. 

De dorpsraad is geen bestuurslaag in de gemeente, maar een spreekbuis van het dorp. Het is één van de samenwerkingspartners voor de gemeente wanneer het gaat om burgerparticipatie. De dorpsraad zet zich actief in om de inwoners te raadplegen op actuele thema’s. Dorpsraden worden door inwoners gevoed. De dorpsraad zorgt voor zelfwerkzaamheid en het stimuleren van activiteiten en initiatieven.; Hierbij staat samenwerking met de lokale gemeenschap centraal. De dorpsraad zorgt voor een overlegstructuur waarbij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de kans hebben om gehoord te worden. 

Agenda - Hulsel

juni   2024
M D W D V Z Z
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30