maandag, 27 mei 2024

Hulsel bouwt! Uitgifte bouwkavels Fase 2

Hulsel bouwt verder!!

Uitgifte bouwkavels-/ en projectwoningen fase 2 De kanten!

Zoals bekend zijn we met Gemeente al enige tijd in overleg om fase II Plan de Kanten een definitieve invulling te gaan geven.
Wij zijn dan ook blij dat nu daadwerkelijk de uitgifte van alle resterende kavels-/ en projectwoningen wordt opgestart.
Onderstaande tekst wordt volgende week door Gemeente gepubliceerd in D’n Uitkijk waarna inschrijving
plaats kan vinden. Het betreft, wat ons betreft, een divers woning- en kavel aanbod, met voor elke doelgroep mogelijkheden!.

Voor eventuele vragen

Werkgroep Wonen Hulsel
Gerrit, Marc en Nol

Hulsel bouwt!
Uitgifte bouwkavels fase 2

In het nieuwbouwplan ’t Kantje in Hulsel worden in totaal 34 woningen gebouwd. De eerste fase in 2021 bevatte 14 kavels, waarvan er inmiddels 13 kavels zijn verkocht en opgeleverd. Inmiddels zijn we zo ver dat we kunnen starten met de uitgifte van fase 2.

Diverse soorten woningen
De verkoop van de 2 e fase gaat nu van start. In deze fase zijn in totaal 20 woningen voorzien. Hiervan zijn eerder door de gemeente al 10 kavels verkocht door middel van inschrijving en toegewezen aan inwoners.
Dit betreft een lokale CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) groep, voor het realiseren van kleine betaalbare woningen. Deze CPO woningen zijn inmiddels in aanbouw.

De gemeente geeft nu de volgende kavels uit:
- 2 bouwkavels voor halfvrijstaande woningen (type 2/1 kap);
- 2 bouwkavels voor een vrijstaande woning (waarvan 1 woning uit fase 1);
- 3 rijwoningen, projectbouw (type 2 hoekwoningen en 1 tussenwoning);
- 2 levensloopbestendige hoekwoningen, projectbouw (in totaal 4 waarvan 2 sociale huurwoningen van WSZ).
De rijwoningen, de hoekwoningen en de levensloopbestendige woningen zullen projectmatig gebouwd worden door Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen B.V..

Interesse en inschrijven?
Heeft u belangstelling voor een bouwkavel of projectwoning in ’t Kantje in Hulsel? Kijk op onze website voor meer informatie over de bouwkavels/projectwoningen.
De uitgifte van de bouwkavels/projectwoningen vindt plaats via loting. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 12 mei inschrijven via het inschrijfformulier. Inschrijven kan t/m 31 mei 2023.