maandag, 27 mei 2024

Meer muziek in de klas

Ontstaansgeschiedenis

In 2014 gaf het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht aan Commissie Gehrels om een handreiking op te stellen voor het muziekonderwijs op de basisschool. In deze Handreiking Muziekonderwijs staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen, te bereiken. Stichting Méér Muziek in de Klas is vervolgens opgericht om deze acties uit te voeren.

Doel

Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!

Daarom is ons doel: structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied

Wat doen wij?

Om ons doel te bereiken, werken via verschillende lijnen:

  • Bewustwording: we laten heel Nederland zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door middel van 50 dagen muziek en Het Kerst Muziekgala.
  • Deskundigheidsbevordering en lesmethoden: we zorgen voor (gratis) workshops voor groepsleerkrachten door het hele land, we ontwikkelen energizers in samenwerking met Schooltv, we geven lestips en -trucs en zorgen in samenwerking met het ministerie van OC&W en het Fonds voor Cultuurparticipatie voor financiële impulsen aan scholen en pabo's om hun muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen.
  • Regionale verankering: we helpen met het tot stand brengen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs onder de noemer Méér Muziek in de Klas Lokaal.

Meer weten? Beluister onze podcast!
Luister naar Michiel Dijkman, Buddy Vedder, Erik Scherder, Andre Accord en Jantien Westerveld in de podcast 'In gesprek met Méér Muziek in de Klas