woensdag, 07 juni 2023

Ingekomen stukken & reactie Dorpsraad

Brief gericht aan Burgemeester, wethouders, Stichting Kempenkind en exploitant 't Drieske betreft voorkeursscenario inwoners Hulsel na enquete.

Reactie van de gemeente, van dhr Rombouts (Wethouder) op email Dorpsraad van 10 februari betreft uitstel van projecten Hulsel

Email van de dorpsraad gericht aan de gemeente betreft het voornemen van de gemeente om zowel de uitvoering van het Gemeente Verkeer en Vervoersplan (GVVP) uit te stellen. Als ook de school met enig lapwerk met 2 tot 10 jaar op te rekken. Met deze mail wil de dorpsraad haar zorgen uitten zodat deze in besluitvorming meegewogen kan worden.

Brief van de Dorpsraad gericht aan de gemeente betreft het organiseren van de Kermis en het belang hiervan.

Ingekomen mail van Dhr C van der Heijden betreft "Kennismaking Samenwerking" dd 18 maart 2022
Besproken in Dorpsraadvergadering van maart 2022
Reactie verstuurd op 22 maart 2022
Akkoord van mijnheer van der Heijden voor openbaar publiceren ontvangen op 22 maart 2022