maandag, 27 mei 2024

Ingekomen stukken & reactie Dorpsraad

Tijdens de "spreek-je-uit" sessie op 22 mei 2023 zijn door dorpsgenoten zorgen geuit over de vaststelling van de WOZ-waarde van onze woningen. De gemeente heeft deze brief als antwoord hierop naar ons (en de direct betrokken dorpsgenoten) gestuurd om te delen. 

Het betreft een brief namens verantwoordelijk wethouder Frank Rombouts.

Op de "spreek je uit sessie" op 22 mei 2023 was de gemeente aanwezig met burgemeester, 3 wethouders en grote ambtelijke ondersteuning. Tijdens de sessie zijn de zorgen en vragen actief genoteerd. De gemeente heeft de terugkoppeling in de bijlage opgesteld. Deze wordt ook in het Hulsels Blaoike gepubliceerd.

Brief gericht aan Burgemeester, wethouders, Stichting Kempenkind en exploitant 't Drieske betreft voorkeursscenario inwoners Hulsel na enquete.

Reactie van de gemeente, van dhr Rombouts (Wethouder) op email Dorpsraad van 10 februari betreft uitstel van projecten Hulsel

Email van de dorpsraad gericht aan de gemeente betreft het voornemen van de gemeente om zowel de uitvoering van het Gemeente Verkeer en Vervoersplan (GVVP) uit te stellen. Als ook de school met enig lapwerk met 2 tot 10 jaar op te rekken. Met deze mail wil de dorpsraad haar zorgen uitten zodat deze in besluitvorming meegewogen kan worden.