maandag, 27 mei 2024

Tweede fase voor extra woningen Hulsel!

Bericht van de gemeente.

Met het bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Hulsel’ realiseren we nieuwe woningen ten noorden van Hulsel (tussen De Kanten, Eversacker en Wijenhof). In december 2019 stelde de gemeenteraad hiervoor al een bestemmingsplan vast. Vanwege de grote belangstelling komt er ruimte voor extra woningen!

Grote belangstelling

Het woningbouwplan kent twee fases. In fase 1 realiseren we 14 woningen aan de zuidzijde. De gronden voor deze 14 woningen zijn inmiddels al allemaal verkocht! Vanwege de grote belangstelling maken we in fase 2 de bouw van 20 woningen mogelijk. Deze zijn geschikt voor verschillende doelgroepen; er komen tien starterswoningen, zes vrije sector woningen en vier seniorenwoningen (waarvan twee verhuurd worden door Woningstichting de Zaligheden). Het totaal aantal woningen komt hierdoor op 34 in plaats van 25. We voegen dus 9 extra woningen toe aan het plangebied!

Vernieuwd plan

Om fase 2 te realiseren, moeten we het bestemmingsplan wat aanpassen. Hiervoor leggen we in de eerste helft van mei 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dat maken we bekend via D’n Uitkijk en het Gemeenteblad. Je hebt dan zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. We willen het plan laten vaststellen in de raadsvergadering van 27 september. De al aangelegde wegen en groen zijn alvast afgestemd op deze nieuwe plannen.