dinsdag, 05 mrt 2024

Ontwikkeling nieuw bestemmingsplan aan de kanten te Hulsel

Op dit moment wordt door de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan de Kanten (Sportpark) voorbereid. Het is de bedoeling om binnen dit plan in 2 fases ongeveer 25-30 woningen te gaan bouwen. Voor de toekomst van Hulsel is dit een unieke kans om de leefbaarheid op termijn te kunnen continueren!

De Werkgroep Wonen Hulsel volgt het proces nauwgezet en heeft afgelopen week een vervolgbijeenkomst gehad met de gemeente. Verwachting is dat het bestemmingsplan komend maand onherroepelijk wordt. De volgende fase van voorbereiding gaat nu in, waarbij is om na de bouwvak het plan bouwrijp te maken.

Eind maart begin april a.s. willen we, samen met de gemeente, een dorpsbijeenkomst houden om de plannen toe te lichten waarbij dan ook schetsen van een kavelindeling op het programma staan. Zoals het er nu naar uitziet kunnen dan ook voorlopige inschrijvingen worden ingediend.

Aan belangstellende worden dan ook gevraagd hun woonwensen/plannen op korte termijn in beeld te brengen zodat met eenieders voorkeur nog zoveel als mogelijk rekening kan worden gehouden.

Voor vragen kan men zich richten tot leden van de werkgroep of via de mail!

Werkgroep Wonen Hulsel
Gerrit, Joris, Jos, Marc, Nol en Teun.