dinsdag, 05 mrt 2024

Enquête Werkgroep Wonen

Op dit moment wordt door de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan de Kanten (Sportpark) voorbereid. Het is de bedoeling om binnen dit plan in 2 fases ongeveer 30 woningen te gaan bouwen. Voor de toekomst van Hulsel is dit een unieke kans om de leefbaarheid op termijn te kunnen continueren. 

De Werkgroep Wonen (onderdeel van de Dorpsraad) heeft al meerdere bijeenkomsten met de gemeente gehad en wil een serieuze gesprekspartner (namens de inwoners van Hulsel) zijn voor de gemeente. Om dit te kunnen realiseren hadden wij een enquête georganiseerd om zo een beeld te krijgen van de wensen van de bewoners in Hulsel.