dinsdag, 05 mrt 2024

Dorpsbijeenkomst: bestemmingsplan aan de Kanten (Sportpark)

Op dit moment wordt door de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan de Kanten (Sportpark) voorbereid. Het is de bedoeling om binnen dit plan in 2 fases ongeveer 25-30 woningen te gaan bouwen. Voor de toekomst van Hulsel is dit een unieke kans om de leefbaarheid op termijn te kunnen continueren!

De Werkgroep Wonen Hulsel volgt het proces nauwgezet en heeft een vervolgbijeenkomst met de gemeente gehad en het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. De volgende fase van voorbereiding gaat nu in, waarbij de planning is om na de bouwvak het plan bouwrijp te maken.

Op 14 april om 19.30 uur organiseren we, samen met de dorpsraad en de gemeente, in ´t Drieske  een dorpsbijeenkomst om de plannen toe te lichten waarbij dan ook schetsen van een kavelindeling op het programma staan. Zoals het er nu naar uitziet kunnen dan ook voorlopige inschrijvingen worden ingediend.-
Aan belangstellenden wordt dan ook gevraagd hun woonwensen/plannen op deze avond kort in beeld te brengen zodat met eenieders voorkeur nog zoveel als mogelijk rekening kan worden gehouden.

De dorpsbijeenkomst wordt gehouden onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus. Wij houden u hiervan op de hoogte.Werkgroep Wonen Hulsel
Gerrit, Joris, Jos, Marc, Nol en Teun.