dinsdag, 05 mrt 2024

Bericht gemeente Reusel - de Mierden: uitbreidingsplan Kanten

Bericht gemeente Reusel - de Mierden: uitbreidingsplan Kanten

Begin 2020 is het bestemmingsplan de Kanten onherroepelijk geworden. Hierdoor is de bouw van 25 woningen mogelijk geworden. Samen met de werkgroep wonen zijn de wensen van de inwoners in beeld gebracht via een enquête. Op basis van deze enquête is er een definitieve verkaveling gemaakt voor het zuidelijke gedeelte van het plan. In deze eerste fase komen er 4 kavels voor vrijstaande woningen, 2 kavels voor een woning van het type tweekapper en twee blokken van ieder 4 woningen. De twee blokken van 4 woningen gaan projectmatig gebouwd worden. De gemeente is momenteel in gesprek met een aannemer die deze 8 woningen wil gaan bouwen. Op het moment dat de ontwerpen en prijzen van deze woningen bekend zijn kunnen we een bijeenkomst organiseren waarin we dit plan kunnen presenteren. Na deze presentatie kan er dan ingeschreven worden op deze 14 kavels.

In februari gaan we deze bijeenkomst laten plaats vinden. Het is nog wel de vraag of dit gezien de Covid 19 ontwikkelingen een fysieke bijeenkomst kan zijn of dat we terug moeten vallen op een digitale bijeenkomst. Dat laten we zo snel mogelijk aan u weten net als de definitieve datum waarop we deze bijeenkomst gaan organiseren.

Wij wensen u een hele fijne jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2021.


Gemeente Reusel - de Mierden


www.wonenhulsel.nl
info@wonenhulsel.n