dinsdag, 05 mrt 2024

Toekomst Clemensschool Hulsel (bericht van de gemeente)

De Clemensschool is aan vervanging toe. Het gebouw is afgeschreven en daarom is de gemeente de aflopen periode in overleg getreden met Stichting Kempenkind. Samen hebben we onderzocht hoe we een toekomstbestendige nieuwe Clemensschool kunnen realiseren.

Er is een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit een aantal mogelijke scenario’s zijn gekomen, waarmee wij denken dit mogelijk te kunnen maken. De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met de partijen waar deze scenario’s direct invloed op hebben/onderdeel van zijn.

Verschillende scenario’s
De scenario’s die nu op tafel liggen zijn in grote lijnen:
1. Nieuwbouw/renovatie op de huidige locatie, inclusief verduurzaming;
2. Nieuwbouw op een andere locatie;
3. Nieuwbouw op de huidige locatie in de vorm van een multifunctionele accommodatie (MFA), waarbij ’t Drieske wordt overgenomen en meegenomen in de bouwplannen. Omdat het combineren van de functies in één gebouw ruimte bespaart, kan de vrijgekomen grond worden gebruikt voor woningbouw.

Definitieve keuze
De eerste twee scenario’s zijn in de basis al uitgewerkt. Het derde scenario werken we de komende periode uit. Hierna zullen de betreffende scenario’s worden voorgelegd aan alle partijen. Ouders van leerlingen, omwonenden en overige inwoners van Hulsel zullen worden betrokken bij de definitieve uitwerking van de plannen.

Begin 2023 leggen we alle uitgewerkte scenario’s, met daarbij aangegeven welk scenario de voorkeur heeft, ter besluitvorming aan de raad voor. De raad maakt daarna een definitieve keuze over de toekomst van de Clemensschool.