woensdag, 07 juni 2023

Dorpsraden en gemeente tekenen nieuw samenwerkingsconvenant

Op 8 maart 2022 hebben de voorzitters van de Dorpsraden uit Reusel de Mieren en Wethouder Maarten Maas een nieuwe versie van het samenwerkingsconvenant ondertekend. Het convenant is in een brede samenwerking tot stand gekomen in 2021. Om daad bij het woord te voegen werdt op 8 maart meteen het bespreken van de jaarplanning tot uitvoering gebracht. Per domein hebben de afdelingshoofden de dorpsraden bijgepraat wat gaat gebeuren in de dorpskernen.

Journalist en dorpsgenoot Harrie Wenting was aanwezig en schreef daarover een artikel voor het ED

De getekende versie van het convenant is de vinden op deze pagina van de website