maandag, 27 mei 2024

Ontstaan Dorpsraad

In het jaar 2006 is in Hulsel een pilotproject gestart Leefbaarheid Hulsel met als doelstelling het verbeteren van contact tussen burger en gemeente en het vergroten van de leefbaarheid.

In 2009 is een samenwerkingscouvenant gesloten tussen de gemeente Reusel de Mierde en Werkgroep Leefbaar Hulsel. De intentie van deze overeenkomst is he structureel betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid, uitvoeren en het bevorderen van burgerparticipatie. Om dit te realiseren is er voor Hulsel een IDOP-project opgestart. Dit heeft geleid tot het opstellen van een oplegger, waarin aangedragen ontwikkelingsplannen op diverse terreinen zijn opgenomen. Deze oplegger is begin 2010 door de provincie goedgekeurd. Daardoor zijn er ook middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Deze ontwikkelingen zijn de directe aanleiding geweest voor het oprichten van de Stichting Dorpsraad Hulsel.